De nieuwe iPhone 6S van Apple

In september werd de nieuwe iPhone 6s door Apple op de markt gebracht. Uiteraard waren de verwachtingen zeer hooggespannen en stond men wereldwijd te poppelen om met het nieuwe technologisch wonder van Apple kennis te maken. De vraag is nu of deze verwachtingen kunnen worden waargemaakt. Oftewel, gaat Apple met deze nieuwe iPhone 6s de slag winnen van haar gedoodverfde concurrenten, zoals Samsung en HTC. De vraag is ook of deze Apple iPhone 6s een volgende, revolutionaire stap in de immer voortschrijdende smartphone technologie zal vormen, of dat de iPhone 6s slechts een uitbreiding en verbetering zal zijn van de bestaande iPhone modellen.

iPhone 6s

Wat betreft de commerciële belangen zijn de eerste indrukken voor Apple in ieder geval goed. De interesse bij het publiek is wereldwijd gigantisch en de verkoop zal naar alle voorspellingen meer dan goed zijn. Wat betreft de fysieke en technologische kenmerken van dit nieuwe toestel zijn de meeste kenners het eens. De telefoon zal een verbetering zijn ten opzichte van zijn voorgangers, maar zal er niet wezenlijk van verschillen. Dat wil zeggen, er zal met dit toestel geen technologie geïntroduceerd worden waardoor het smartphonegebruik ingrijpend zal veranderen. Er lijkt door Apple vooral gestreefd te zijn naar verbetering en uitbreiding van de bestaande en vertrouwde iPhone functies. Hiermee lijkt Apple eerder haar dominantie positie op de markt te gaan consolideren, dan dat het bedrijf grote afstand gaat nemen van haar concurrenten.

Eerste toestellen onderweg naar klanten

Volgens http://www.iphone6sabonnementen.nl zijn op het moment de eerste iPhone 6s toestellen in Nederland onderweg naar de consument. Naar verwachting zullen de eerste klanten hun toestellen rond 25 september ontvangen. Het lijkt erop dat consumenten in Nederland zeker niet onverschillig zijn voor de introductie van dit nieuwe toestel; marktanalyses geven aan dat de belangstelling ook hier groot is en dat Apple, zoals ook het geval was bij voorgaande iPhone modellen, weer kan rekenen op goede verkoopcijfers in Nederland.